ความคุ้มครองของประกันรถยนต์

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์

1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
บริษัทประกันภัยรถยนต์จะเข้ารับผิดชอบต่อค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งถ้าหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก โดยผู้เอาประกันจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย สามารถแบ่งความคุ้มครองในส่วนนี้ออกเป็น
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและอนามัย ซึ่งให้ความคุ้มครองและความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยที่บุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครอง รวมไปถึงบุคคลที่อยู่ ภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น รวมทั้งกำลังลงจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่าจำนวนสูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ. ยกเว้นกรณี ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยรถยนต์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร รวมไปถึงลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานของผู้ขับขี่
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง แต่จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ยกเว้น ในกรณีทรัพย์สินของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ขับขี่

2.ความรับผิดชอบต่อรถยนต์เสียหาย สูญหายและไฟไหม้
ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในระยะเวลาเอาประกันภัย รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ซึ่งเงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะเข้าร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจำนวนจริงที่ระบุในกรมธรรม์ สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการสูญหายทั้งคัน สูญหายบางส่วนหรือการสูญหายจากการลักทรัพย์ของลูกจ้างหรือบุคคลใดเป็นผู้ลักทรัพย์ โดยการเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวของเครื่องยนต์เองหรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นก็ตาม

3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายหรืออนุสัญญา
การให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซึ่งถ้าหากความบาดเจ็บที่ได้รับนั้นทำให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว ซึ่งบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บเป็นผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ และในส่วนของกรณีที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย นำรถยนต์คันเอาประกันภัยรถยนต์ไปใช้และเกิดอุบัติเหตุ

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน ‘สีเขียว’ อาคารเป็นพิษของเรา

เทคโนโลยีที่ยั่งยืนสีเขียวอาคารเป็นพิษของเรา

มันเป็นความคิดสติว่าอาคาร – ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เราทำงานส่วนที่เหลือและหาที่กำบัง – อาจจะมีการคุกคามการอยู่รอดของเรามาก

อาคารที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์นำประมาณ 25% ของการปล่อย CO2 ทั่วโลกในแต่ละปี ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวว่า หลอดไฟให้ความร้อนและการระบายความร้อนในรูปแบบทั้งสามคนไม่บริสุทธิ์ของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอย่างหนาแน่นภาวะโลกร้อนกับทุกเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงและความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินี้จะเกิดความวุ่นวาย

อาคารของเราได้กลายเป็นพิษสำหรับโลก ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นเก่าและไม่มีประสิทธิภาพหนาวความร้อน และประมาณ 60% ของอาคารรอบวันนี้จะยังคงอยู่ที่นี่ในปี 2050 ในการล็อกที่ขาดประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษที่จะมา

ในฐานะที่เป็นเคาะพวกเขาทั้งหมดลงและเริ่มจากต้นไม่ได้เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพการเดิน – เพิ่มคุณสมบัติการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีการจัดการกับอาคารที่มีอยู่ – เป็นหลักสูตรเดียว

ตัวอย่างเช่นจอห์น Christophers, สถาปนิกที่เกี่ยวข้องเปลี่ยน 170 ปีระเบียงบ้านสองห้องนอนของเขาในเบอร์มิงแฮมเป็นแบบอย่างสี่ห้องนอนของชีวิตคาร์บอนเป็นศูนย์

“เราต้องการที่จะใช้พลังของสถ​​าปัตยกรรมและการออกแบบที่จะไปถึงคนที่จะไม่ได้มักจะมีความสนใจในวาระการประชุมสีเขียวใด ๆ ” เขาบอกบีบีซี

ข้อดีข้อเสียของรูปแบบแฟลช

รูปแบบแฟลช – สารพิษหวาน มีหลายส่วนของรูปแบบริบหรี่ที่ซึ่งคุณควรจะคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับก่อนที่จะใช้รูปแบบที่เปลวไฟสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ฉันจะพยายามที่จะตรวจสอบโดยมีเป้าหมายที่ฉันสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่าย วิธีการเกี่ยวกับเราเริ่มต้นด้วยการตั้งค่า

ข้อดีข้อเสียของรูปแบบแฟลช

1 อัจฉริยะ -. รูปแบบ Flash เป็นมากขึ้นที่ใช้งานง่ายและน่าทึ่งกว่า HTML ด้วยความคิดที่ดีและนำเสนอที่ดีกว่าคุณสามารถชักชวนผู้ชมที่คุณจะไม่ได้รับการติดตั้งของคุณเพื่อให้บรรลุด้วยรูปแบบ HTML ร่างกายไม่จำเป็นต้องเลื้อยผ่านความยาวของเนื้อหาที่พวกเขาต้องการภาพเคลื่อนไหวเสียงเพื่อแสดงให้เห็นพวกเขาจุดของคุณ เว็บไซต์ริบหรี่สามารถวาดผู้ชมสำหรับการกลับมาอีกครั้ง 

2 สร้างสรรค์ -. ช่วงการสำรวจของริบหรี่มากสัจธรรมกว่า HTML musings ป่าอาจจะได้รับสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้งานที่น่าอัศจรรย์ คุณสามารถสังเกตเห็นที่ดีที่สุดส่วนใหญ่สถานที่ริบหรี่และพวกเขาจะทำให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจกับที่ไม่มีเวลาอื่น ๆ 

3 2 1 -. แรกที่คุณแสดงสื่อรวมถึงก่อนที่ลูกค้าของคุณและที่สองคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง นอกจากนี้มันเรียกคุณสั้นมากของสิ่งที่สื่ออื่น ๆ ที่คุณใช้สำหรับการเผยแพร่

4 เสียง / การตรวจสอบคุณสมบัติ -. คุณสมบัติและมีการบันทึกเสียงของคุณได้โดยไม่ต้องมากของการยืดจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเปลวไฟของคุณโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากและไม่ต้องใช้ผู้ที่กำลังมองหาผู้เล่นที่แปลกโมดูล