ฝุ่นละออง PM 2.5 มลพิษทางอากาศ ภัยใกล้ตัวที่ต้องป้องกันไว้ !!

มลพิษทางอากาศ

ในปัจจุบันได้มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาทางด้านอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้ คือ ฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งมีคละคลุ้งอยู่ในอากาศและทำให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศทั่วประเทศอยู่ ณ เวลาตอนนี้ และยังคาดอีกว่ายังจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอีกมาก

ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงอีกไหม ?

ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการผลิตและได้ปล่อยควันจากโรงงานออกมา , การขับรถที่ระบบการทำงานภายในเครื่องยนต์ได้ปล่อยควันออกมาจากตัวรถ , การสูบบุหรี่ , การเผาไหม้ เผาขยะ , การก่อสร้าง หรือจะให้อธิบายโดยรวมแล้วคือการเกิดจากการทำกิจกรรมของคนทุกคนก็ทำให้เกิดฝุ่นละอองควันหรือละอองต่าง ๆ อยู่แล้วแต่เมื่อได้มีการทำอุตสาหกรรมโรงงาน การขับรถ การเผาไหม้ เผาขยะ หรือการก่อสร้างที่มากขึ้นทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นอีก ทำให้ได้ทราบกันแล้วว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้น มาจากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปของเราเองด้วย

ทำไมถึงเรียกว่าฝุ่นละออง PM 2.5 เพราะ PM ย่อมาจาก Particulate Matters ซึ่งเป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งฝุ่นละออง PM 2.5 นี้มาขนาดที่เล็กมาก ขนาดที่เล็กกว่าเส้นผมของคนทำให้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ และฝุ่นละออง PM 2.5 นี้สามารถลอยอยู่ตามอากาศทั่วไปได้ แต่หากมีจำนวนที่เป็นปริมาณมาก ๆ จะทำให้เห็นในลักษณะที่เป็นหมอกควัน

ซึ่งผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 นี้มีผลต่อสุขภาพในเรื่องของระบบหายใจที่จะไปทำให้ระบบการทำงานของปอดมีการผิดปกติและอาจทำให้เกิดแผลอักเสบภายในปอดได้ เสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคถุงลมปอดอักเสบ หรือ ผลกระทบต่อระบบการทำงานของระบบหัวใจที่อาจจะไปขัดระบบการไหลเวียนภายในหลอดเลือดทำให้เลือดไม่สามารถไปล่อเลี้ยงหัวใจได้เกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การที่จะป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าไปเป็นจำนวนมากสามารถทำการป้องกันได้เบื้องต้น โดยการหาหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 นั้นมีหลายชนิด แต่ชนิดที่ใช้ได้ดีที่สุดคือ หน้ากากอนามัย N95 ที่มีตัวกรองอากาศช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้ในระดับที่ 99.5 % แต่หากหาใช้ไม่ได้ให้ใช้หน้ากากอนามัยชนิดอื่นที่ช่วยในการป้องกันเบื้องต้นก่อน

จากผลการสำรวจทั่วประเทศในขณะนี้ได้เกิดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้นทั่วประเทศ และมีสถานการณ์ในบางจุดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมาก ดังนั้นแล้วการมีกิจธุระที่ต้องไปที่เขตอันตรายดังกล่าวนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงก่อนที่จะไป หรือใช้หน้ากาก N95 มาช่วยป้องกันหากจำเป็นต้องเดินทางไปภายในเขตที่มีการตักเตือนนั้น